aleja

Od Wikirječnik

Ulica sa redom drveća na strani.