Wikirječnik:Radovi u javnom domenu

Od Wikirječnik
Ne zaboravite da Wikirječnik nije Wikipedia. Nemojte da ubacujete imena ljudi, biografije, i tako slične duže članke. Takvi unosi se trebaju nalaziti na Wikipediji. Ovo je rječnik, a ne enciklopedija.

O radovima u javnom domenu:

Za kreiranje sadržaja Wikirječnika mogu biti korišteni svi radovi koji se nalaze u javnom domenu, i takvi radovi najčešće predstavljaju odličnu polaznu tačku za pisanje Wikirječnikovih članaka. Zbog toga navodimo neka pravila o prelasku rada u javni domen, odnosno neke od radova koji mogu biti korišteni bez ograničenja prilikom stvaranja članaka.

Mada svaka zemlja ima svoje zakone o zaštiti autorskih prava koji propisuju dužinu trajanja te zaštite, većina zakona je usklađena bernskom konvencijom, i za rad možemo reći da je u javnom domenu, ukoliko su zadovoljeni sledeći uslovi

  • Rad je nastao i prvi put je objavljen prije 1. januara 1923. godine, ili najmanje 95 godina prije 1. januara tekuće godine (kasniji od ova dva datuma je važeći)
  • 1. januara tekuće godine prošlo je najmanje 70 godina od smrti poslednjeg živućeg autora
  • Nijedan potpisnik Bernske konvencije nije usvojio neograničena autorska prava na to djelo
  • Ni zemlje Evropske unije, ni SAD nisu usvojile produžetak trajanja autorskih prava nakon što su uslovi navedeni (ovo mora biti navedeno jer su tačni brojevi pod ostalim tačkama diktirani trenutnim zakonima)

Dodatno, sva djela čiji je autor vlada SAD-a su u javnom domenu, dok djela čiji su autori vlade Velike Britanije, Kanade, Australije, Irske prelaze u javni domen 50 godina od objavljivanja. Vlada Novog Zelanda svoje radove prebacuje u javni domen sto godina nakon objavljivanja. Zakoni Bosne i Hercegovine navode da autorska prava traju 70 godina od smrti autora, odnosno poslednjeg od koautora, a ukoliko je autor pravno lice, 70 godina od objavljivanja djela. Izvođačka autorska prava su nešto kraća i traju 50 godina od izvođenja (detalje zakona možete pronaći kod Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo. Zakoni Hrvatske i Srbije i Crne Gore su gotovo identični, odnosno poštuju iste rokove kao i zakoni Bosne i Hercegovine.

Molimo vas da u vidu imate ove napomene, i da Wikirječniku ne dodajete radove koji se ne nalaze u javnom domenu jer time možete samo nanijeti štetu ovom projektu.

Vlada SAD-a

  • Većina radova savezne vlade SAD-a nije podložna Zakonu o zaštiti autorskih prava. Ovo ne vrijedi za vlade pojedinih država. Od posebnog je interesa Knjiga svjetskih činjenica iz koje možete iscrpiti mnoštvo korisnih informacija o zemljama svijeta.

Vlada Kanade

Drugo

Filozofija, Matematika i prirodne nauke

Astronomija i Astrofizika

Biologija

Klimatologija

Geologija

Matematika

Fizika

  • Slobodna Fizika knjige bivšeg profesora sa Yale-a Frank Firk-a u javnom domenu

Medicina