Idi na sadržaj

Dodatak:Hindustani i transkripcija

Od Wikirječnik

Urdu (Šahmukhi) - Hindi (Devanagari)

Šāhmukhī:
ب
بھ
پ
پھ
ت
تھ
ٹ
ٹھ
ث
ج
جھ
چ
چھ
ح
خ
د
دھ
ڈ
ڈھ
ذ
ر
ڑ
ڑھ
Devanāgarī:
ili स़
ili ह़
ख़
ज़
ड़
ढ़
Latinica:
b
bh
p
ph
t
th
ṭh
s
đ
đh
ć
č
h
x
d
dh
ḍh
z
r
ṛh
Šāhmukhī:
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
کھ
گ
گھ
ل
م
ن
و
ہ
ی
ں
Devanāgarī:
ज़
ज़
ili
ili स़
ज़
ili त़
ज़
*
ग़
क़
फ़
ili ili ili ili
*
*
Latinica:
z
ž
s
š
s
z
t
z
*
ġ
q
f
k
kh
g
gh
l
m
n
v ili u ili ū ili o ili ō
*
j
*
  • *zavisi od izgovora riječi: ako "'a", onda अ (a); ako "'i", onda इ (i); ako "'u", onda उ (u)
  • *ako početno ili srednje, onda ह (h); ako krajnje, onda (obično) "a" ili "ā" (अ ili आ) (ा)
  • *pokazuje nazalizaciju; može biti ङ (ṅ), ञ (nj), ण (ṇ) ili ili